Sorry! We can't seem to find what you’re looking for.
Latest Curve Fashion
Spring: Early Access
Offers & Multibuys
Shop Now
Want to Become a VIP?
Up to 50% OFF

Warunki Regulamin

Yours Clothing Limited dostarcza produkty prezentowane w witrynach Yours Clothing i BadRhino oraz naszych sklepach na zasadach opisanych w tym Regulaminie. Przed użyciem naszych witryn lub złożeniem zamówienia należy zapoznać się z tym Regulaminem, naszą Polityką prywatności oraz Polityką plików cookie.

Regulamin dotyczy wszystkich witryn Yours Clothing oraz wszelkich produktów zakupionych za ich pośrednictwem, niezależnie od metody otwarcia strony, w tym technologii lub urządzeń użytych do otwarcia witryny w domu, podróży lub sklepie.

Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji niniejszego Regulaminu w dowolnej chwili, a o wszelkich zmianach wpływających na użytkownika lub zakupy użytkownika informujemy pisemnie (e-mail) lub na tej witrynie.

Nagłówki w tym Regulaminie służą wyłącznie wygodzie i nie wpływają na interpretację zapisów.

Zalecamy wydrukowanie i zachowanie egzemplarza tego Regulaminu na przyszłość. Zalecamy wydrukowanie i zachowanie kopii niniejszych Warunków Regulaminu na ewentualność odniesienia w przyszłości...

Operatorem i właścicielem witryny jest firma Yours Clothing Limited zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 2886196. Siedziba: Newcombe House, Bakewell Road, Peterborough, PE2 6XU, Wielka Brytania.

Nr VAT: GB 638 3272 29

Umowa - Porozumienie pomiędzy nami a użytkownikiem obejmujące zakup i dostarczenie produktów.

Pliki cookie - Niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez witryny na dysku komputera użytkownika, które pozwalają identyfikować komputer oraz przechowywać informacje o sesji na witrynie.

Dane osobowe - Dane podane przez użytkownika.

Produkt(s) - Towar oferowany na sprzedaż przez Yours Clothing Limited.

Opis produktu - Obszar, w którym podano informacje dotyczące danego produktu oraz wszelkich warunków specjalnych obejmujących dany produkt.

Warunki specjalne - Wszelkie warunki nieuwzględnione w tym dokumencie dotyczące danego produktu.

Regulamin -Niniejszy regulamin oraz wszelkie warunki specjalne obejmujące konkretne produkty.

Użytkownicy - Łącznie wszyscy użytkownicy naszych witryn.

My, nasz - Yours Clothing lub inne zarejestrowane nazwy handlowe.

Witryna - Jedna z naszych witryn lub zarejestrowanych domen.

Użytkownik - Klient lub użytkownik witryny.

Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży obejmują wszystkie produkty zakupione przez użytkownika w naszych sklepach lub wszelkie zamówienia w Yours Clothing złożone przez użytkownika za pośrednictwem witryny. Niniejszy regulamin sprzedaży obowiązuje niezależnie od sposobu, w jaki użytkownik otwiera witrynę, ani urządzenia, na którym nasza witryna jest dostępna użytkownikowi.

Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Podczas składania zamówienia w witrynie użytkownik będzie musiał potwierdzić przeczytanie, zrozumienie i przyjęcie całości niniejszego regulaminu. Jeśli użytkownik nie zgadza się na zapisy regulaminu, nie powinien składać zamówienia na produkty za pośrednictwem witryny.

 1. Składanie Zamówień

  • Żeby złożyć zamówienie, użytkownik musi założyć konto w witrynie lub zalogować się do istniejącego konta PayPal. Podczas otwierania konta Yours Clothing użytkownik zostanie poproszony o podanie obowiązkowych danych osobowych.
  • Użytkownik potwierdza, że wszystkie dane osobowe podane w naszej witrynie są dokładne, zgodne z wiedzą użytkownika i aktualne. Użytkownik może w dowolnej chwili aktualizować lub skorygować swoje dane po zalogowaniu się na konto użytkownika.
  • Gdy użytkownik tworzy konto, zostanie poproszony o stworzenie hasła umożliwiającego użytkownikowi logowanie się do swojego konta oraz zabezpieczenie go w tej witrynie. Użytkownik odpowiada za utrzymanie hasła i danych konta w tajemnicy.
  • Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty ani szkody wynikające z nieodpowiedniego zabezpieczenia przez użytkownika swoich danych osobowych. Jeśli użytkownik wykryje lub podejrzewa nieupoważnione użycie swojego konta, należy skontaktować się z nami.
  • Jeśli będziemy podejrzewać, że za pośrednictwem konta użytkownika podejmowane są działania noszące znamiona oszustwa, zastrzegamy sobie prawo zablokowania użytkownikowi dostępu do konta oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, jego usunięcia.
 2. Akceptacja zamówienia

  • Ukończenie procesu płatności online nie stanowi akceptacji zamówienia użytkownika przez nas. Użytkownik zostanie jak najszybciej powiadomiony e-mailem, gdy tylko będziemy w stanie potwierdzić rozpoczęcie przetwarzania zamówienia. Akceptacja przez nas zamówienia użytkownika ma miejsce dopiero w momencie potwierdzenia pobrania płatności i wysyłki produktu lub produktów.
  • Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówienia z dowolnego powodu, w tym ze względów prawnych lub regulacyjnych, przed wysyłką produktu lub produktów.
  • Nasza umowa z użytkownikiem zaczyna obowiązywać w momencie otrzymania przez użytkownika potwierdzenia nadania przesyłki oraz obowiązuje do ostatniego dnia, w którym użytkownik ma prawo zwrotu produktów.
  • Jeśli nie jesteśmy w stanie dostarczyć użytkownikowi wszystkich zamówionych produktów, nie przetworzymy tej części zamówienia, która dotyczy niedostępnych produktów. Użytkownik otrzyma na ten temat powiadomienie e-mailem. Jeśli produkty zostały już opłacone, jak najszybciej zwrócimy użytkownikowi pełny koszt zakupu niedostępnych produktów.
  • Jeśli realizacja jakiejkolwiek części zamówienia jest niezgodna z prawem, zastrzegamy sobie prawo wstrzymania lub zablokowania realizacji takiego zamówienia w dowolnej chwili, w tym po wysyłce produktów lub powiadomieniu użytkownika o przetwarzaniu zamówienia. W takich okolicznościach użytkownik potwierdza, że Yours Clothing nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 3. Płatność

  • Podczas finalizacji zamówienia użytkownik zostanie poproszony o podanie danych do płatności. Wszystkie obowiązkowe pola muszą zostać wypełnione.
  • Poprzez wypełnienie danych do płatności użytkownik potwierdza, że wybrana metoda płatności należy do użytkownika lub jest w imieniu użytkownika, jeśli podpisywana jest umowa z kredytodawcą.
  • Nie przechowujemy danych płatności użytkownika, ale usługodawcy zewnętrzni, z którymi współpracujemy, mogą korzystać z mechanizmów szyfrowania i przetwarzania płatności, które mogą przechowywać dane użytkownika. Więcej informacji na temat przechowywania danych osobowych użytkownika podawanych podczas płatności można znaleźć w witrynach poszczególnych dostawców usług płatności.
  • Od razu po złożeniu zamówienia pobieramy pełną płatność za wszystkie produkty, chyba że użytkownik zdecyduje się opłacić zamówienie za pośrednictwem naszego dostawcy usług kredytowych. Płatności kartą wymagają upoważnienia ze strony wydawcy karty użytkownika, a kredyty – kontroli zdolności kredytowej.
  • Zamówione produkty pozostają własnością Yours Clothing do momentu odbioru ze sklepu lub dostarczenia ich na adres podany przez użytkownika.
  • Jeśli użytkownik otrzymał już zamówione produkty, ale płatność za nie jeszcze nie wpłynęła, użytkownik ma obowiązek opłacenia produktów bądź zwrotu produktów do nas w nienaruszonym stanie, w jakim użytkownik je otrzymał, zgodnie z naszymi uzasadnionymi instrukcjami zwrotu i na koszt użytkownika. Jeśli użytkownik nie wykona tego w ciągu 30 dni od daty powiadomienia użytkownika o anulowaniu zamówienia, możemy zorganizować odbiór produktów od użytkownika na jego koszt.
  • Zastrzegamy sobie prawo naliczenia opłaty użytkownikowi za wszelkie uszkodzenia produktów z nieopłaconego zamówienia.
 4. Dostawa i Odbiór

  • Dostawa:
  1. Czas realizacji i koszt dostawy zależą od zamówionych produktów, adresu dostawy użytkownika oraz dostępnych opcji dostawy. Wszystkie informacje o naszych kosztach dostawy można znaleźć tutaj.
  2. Zamówienie zostanie dostarczone na adres podany w zamówieniu lub do wybranego sklepu. Jeśli w momencie dostawy pod adresem zamieszkania lub innym nikogo nie będzie, użytkownik otrzyma informację, czy zamówienie zostało pozostawione w wyznaczonym bezpiecznym miejscu, czy trafiło do punktu odbioru.
  3. Po dostarczeniu produktów na adres dostawy wskazany w zamówieniu, całe ryzyko, w tym ryzyko strat lub szkód produktów, przechodzi na użytkownika.
  4. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nie dostarczenie produktów w podanym terminie, jeśli opóźnienie lub brak dostawy jest w całości lub częściowo spowodowany okolicznościami, na które nie mamy wpływu.
  5. W Wielkiej Brytanii zwrot kosztów wysyłki jest możliwy wyłącznie zgodnie z ustawowymi uprawnieniami użytkownika wynikającymi z brytyjskiego Rozporządzenia o umowach konsumenckich (opłatach za informacje, anulowanie i dodatkowych) z 2013 r. (Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013) oraz innych obowiązujących przepisów. W przypadku niektórych międzynarodowych zamówień obowiązywać mogą podobne uprawnienia.
  • Dostawa międzynarodowa:
  1. Ze względu na ograniczenia celne, prawne i regulacyjne oraz praktycznie dotyczące zamówień z dostawą międzynarodową zastrzegamy sobie prawo do zdecydowania, które produkty mogą być wysyłane do poszczególnych krajów.
  2. Cena produktów Yours Clothing nie obejmuje cła ani innych opłat importowych. Użytkownik, jako odbiorca zamówienia, może mieć obowiązek opłacenia cła lub innej opłaty importowej przed dostawą lub w momencie dostawy. Zgodnie z lokalnymi przepisami zamówione produkty mogą być objęte dodatkowymi podatkami lub opłatami i przed złożeniem zamówienia z międzynarodową dostawą użytkownik ma obowiązek sprawdzenia szczegółów.
  3. To użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualną zgodność z przepisami dotyczącymi kontroli eksportu lub sankcjami obejmującymi produkty dostarczone użytkownikowi.
 5. Opóźnienia

  • Dokładamy wszelkich starań, aby informować użytkownika, jeśli dostawa produktów opóźni się lub będzie niemożliwa z powodów będących poza naszą kontrolą.
  • Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika za opóźnienia lub brak dostawy produktów w uzgodnionym terminie.
 6. Zmiana Zamówienia

  • Informacje o wszelkich zmianach w zamówieniu użytkownika należy przekazać nam pisemnie w rozsądnym czasie za pośrednictwem e-maila.
  • Po złożeniu zamowienia nie można zmienić imienia bądź adresu jeśli zostało ono już wysłane.
  • Jeśli użytkownik zmieni swoje zamówienie, może to spowodować zmianę terminu realizacji.
  • Jeśli użytkownik zmieni zamówienie, może okazać się, że dany produkt jest już niedostępny bądź że jest dostępny w nowej cenie. Użytkownik jest odpowiedzialny za pokrycie różnicy w cenie.
 7. Prawo Anulowania Zamówienia

  • Jeśli użytkownik jako konsument zawiera z nami telefonicznie lub online umowę, użytkownik ma prawo anulowania zamówienia* w myśl brytyjskiego Rozporządzenia o umowach konsumenckich (opłatach za informacje, anulowanie i dodatkowych) z 2013 r. (Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013). *Ustawowe prawo anulowania zamówienia jest niezależne od naszej polityki zwrotów i nie dotyczy produktów zakupionych w sklepach.
  • Od dnia otrzymania zamówienia użytkownik ma 14 dni, aby powiadomić nas o chęci jego anulowania. Informację taką należy przesłać na adres customerservices@yoursclothing.co.uk. Po przesłaniu wiadomości należy zwrócić wszystkie zamówione towary. Jeśli zamówione towary zostaną dostarczone w różnych dniach, czas na zwrot upływa 14 dni po dostarczeniu ostatnich produktów z danego zamówienia.
  • Jeśli użytkownik zapłacił za przesyłkę, kwota ta zostanie uwzględniona w zwrocie. Jeśli użytkownik wybrał jedną z przyspieszonych opcji dostawy, zwrócimy jedynie koszt dostawy standardowej.
  • Ustawowe prawa użytkownika do anulowania zamówienia nie dotyczą towarów łatwo psujących się, produktów personalizowanych ani otwartych produktów, które ze względów higienicznych są dostarczane dodatkowo opakowane, np. biżuterii do piercingu.
  • Gdy produkty są w posiadaniu użytkownika, ma on obowiązek dbać o ich stan w rozsądnym zakresie do momentu ich zwrócenia do nas.
  • Użytkownik odeśle produkty bez nieuzasadnionej zwłoki, ale nie później niż 14 dni od daty poinformowania nas o anulowaniu umowy zawartej z nami.
  • Użytkownik ma obowiązek odesłać wszystkie produkty przed upływem terminu 14 dni. Można to zrobić pocztą na swój koszt oraz ryzyko.
  • Produkty należy zwrócić w nienaruszonym stanie i oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi etykietami oraz bez śladów użycia ani uszkodzeń. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zwrotu środków za produkty, które nie spełniają tych wymagań.
  • Użytkownik ponosi jedynie odpowiedzialność za spadek wartości produktów wynikający z niewłaściwego obchodzenia się z produktem wykraczającego poza czynności niezbędne do określenia charakterystyki i funkcjonalności produktów.
  • Zwrot dla użytkownika przetworzymy w ciągu 14 dni od otrzymania produktów.
  • W przypadku produktów dostarczonych stronie trzeciej na żądanie użytkownika i zgodnie z jego zamówieniem użytkownik może skorzystać z prawa do anulowania zamówienia wyłącznie, jeśli jest w stanie zwrócić zamówione towary.

  Powyższe nie stanowi pełnego wykazu uprawnień użytkownika wynikających z Rozporządzenia. Kompletne informacje o prawach użytkownika z tytułu Rozporządzenia są dostępne w Wielkiej Brytanii lokalnym Inspektoracie Handlowym (Trading Standards Department) bądź Biurze Porad dla Obywateli (Citizen’s Advice Bureau).

  Więcej informacji podano w Polityce zwrotów w naszej witrynie.

 8. Polityka Dobrej Woli

  Nasza Polityka dobrej woli nie narusza praw ustawowych użytkownika wynikających z brytyjskiej Ustawy o prawach konsumenta (Consumer Rights Act) ani innych obowiązujących przepisów.

  • Nasza polityka dobrej woli obejmuje możliwość zwrotu lub wymiany produktów, o ile są w stanie nadającym się do ponownej sprzedaży i o ile zostaną one zwrócone z ważnym paragonem w ciągu 21 dni od daty zakupu. Nie dotyczy to towarów z wyprzedaży.
  • Nasza polityka dobrej woli ma zastosowanie w sytuacji, gdy produkt nie jest objęty ustawowym prawem zwrotu bądź wymiany z tytułu brytyjskiej Ustawy o prawach konsumenta (Consumer Rights Act). Aby kwalifikować się do zwrotu w ramach tej polityki dobrej woli, zwracane towary muszą być nieużywane, w stanie nadającym się do ponownego zapakowania oraz wrócone w oryginalnym opakowaniu bądź z nim.
  • Polityka dobrej woli nie obejmuje następujących towarów: karty podarunkowe, kosmetyki*, kolczyki, akcesoria do biustonoszy*, kąpielówki i stroje kąpielowe*, jednorazowe torby oraz wszelkie produkty zabezpieczone, jeśli zabezpieczenie jest uszkodzone. Te produkty można zwracać jedynie zgodnie z ustawowymi prawami użytkownika. Część wymienionych towarów może być objęta warunkami specjalnymi podanymi do informacji użytkownika w momencie zakupu.

  *Produkty te mogą zostać zwrócone w ramach polityki dobrej woli wyłącznie nieotwarte i z nienaruszonym zabezpieczeniem.

  Nasza Polityka dobrej woli nie narusza praw ustawowych użytkownika wynikających z brytyjskiej Ustawy o prawach konsumenta (Consumer Rights Act) ani innych obowiązujących przepisów.

 9. Zakupy w sklepie lub witrynie – polityka dotycząca towarów z wyprzedaży

  • Naszą politykę zwrotu lub wymiany towarów z wyprzedaży podajemy w momencie zakupu w sklepie (w tym warunki specjalne, którymi produkt może być objęty). Nie ma to zastosowania w przypadku klientów spoza Wielkiej Brytanii.
  • Jeśli użytkownik zmieni zdanie na temat towarów zakupionych na wyprzedaży w naszej witrynie, ma 14 dni na ich wymianę lub zwrot pieniędzy.
 10. Produkty zagubione lub uszkodzone w transporcie

  • Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę ani uszkodzenie w transporcie produktów zwracanych przez użytkownika. Zalecamy wysłanie produktów przesyłką rejestrowaną lub poleconą oraz zachowanie dowodu nadania.
  • Jeśli zwracane produkty zostaną zagubione lub uszkodzone w transporcie, zastrzegamy sobie prawo naliczenia użytkownikowi opłaty bądź zmniejszenia zwrotu środków o wartość straty bądź uszkodzenia.
 11. Wyłączenia z polityki zwrotu w sklepie

  • Niektóre produkty, zgodnie z informacjami przekazanymi w momencie zakupu, nie podlegają zwrotom ani wymianom w żadnym z naszych sklepów. Produkty, których nie można zwrócić do sklepu, należy wysłać na dowolnej poczcie oraz zachować paragon jako dowód zakupu.
  • Niechciane produkty należy zwracać z wieszakami, pokrowcami, torbami oraz w lub z oryginalnym opakowaniem dostarczonymi wraz z produktem.
  • Zwrot produktów w sklepie jest niedostępny dla odbiorców spoza Wielkiej Brytanii. Informacje na temat zwrotów można znaleźć w dziale FAQ.
 12. Zwrot Pocztą

  • Użytkownik może zwrócić swoje zamówienie pocztą na swój koszt, chyba że przepisy stanowią inaczej. Więcej informacji na ten temat podano w naszej polityce zwrotów.
 13. Produkty Uszkodzone Lub Błędnie Przesłane

  • Użytkownik odpowiada za sprawdzenie, czy przesyłka zawiera wszystkie zamówione produkty.
  • Użytkownik ma obowiązek odnotować wszelkie uszkodzenia lub błędy w dostawie w dokumentacji dostawy podczas odbioru swojego zamówienia. Jeśli użytkownik nie ma możliwości sprawdzenia przesyłki podczas jej odbioru, ma obowiązek poinformować nas o nieprawidłowościach w rozsądnym czasie.
  • Po przekazaniu nam informacji o uszkodzeniu produktów lub błędzie w dostawie użytkownik powinien jak najszybciej zwrócić produkty.
  • W takiej sytuacji możemy zaoferować użytkownikowi wymianę produktu. Zwrot środków za produkty zostanie wykonany tą samą metodą, której użyto do opłacenia zamówienia. W przypadku zwrotu zastrzegamy sobie prawo pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość produktów, które dotarły do nas uszkodzone.
 14. Prawa Ustawowe

  Poza prawami wynikającymi z naszej polityki dobrej woli oraz prawa anulowania zapisanego w punkcie 13, użytkownik ma również prawa ustawowe, między innymi do tego, żeby produkty zamówione przez użytkownika były odpowiedniej jakości, zdatne do użytku oraz zgodne z opisami produktów podanymi podczas zakupu.

  • Jeśli produkt jest niezdatny do użytku bądź niezgodny z opisem lub nieodpowiedniej jakości, użytkownik może w ciągu 30 dni od dostawy skorzystać z prawa do zwrotu produktu.
  • W ciągu sześciu miesięcy od dostawy, ale po pierwotnym okresie 30 dni, użytkownik ma prawo do naprawy bądź wymiany produktu wadliwego lub niesprawnego, a jeśli jest to niemożliwe lub jeśli naprawa bądź wymiana nie umożliwiają usunięcia wady, do zwrotu pieniędzy.
  • Po sześciu miesiącach użytkownik ma to samo prawo, o ile jest w stanie udowodnić, że wada występowała w momencie dostarczenia produktu.

  Więcej informacji o prawach ustawowych użytkownika w Wielkiej Brytanii można uzyskać lokalnym Inspektoracie Handlowym (Trading Standards Department) bądź Biurze Porad dla Obywateli (Citizen’s Advice Bureau).

 15. E-karty podarunkowe i kody zniżkowe

  Minimalna i maksymalna kwota aktywacji wynoszą: Minimalna kwota aktywacji - £10. Maksymalna kwota aktywacji - £500

  • e-karty podarunkowe można wykorzystać w sklepach online Yours Clothing.
  • Można ich użyć także w przypadku zakupu o wartości wyższej niż kwota na karcie.
  • Kart nie można wymienić na ekwiwalent gotówkowy ani użyć do zakupu innej karty podarunkowej ani e-karty podarunkowej.
  • W ramach jednej transakcji można wykorzystać tylko jedną kartę podarunkową, e-kartę podarunkową lub kod zniżkowy.
  • Jeśli użytkownik zdecyduje się wymienić lub oddać produkt zakupiony za pomocą karty podarunkowej, należne środki zostaną zwrócone na saldo karty. (W przypadku e-karty podarunkowej środki zostaną zwrócone na konto użytkownika).
  • Jeśli użytkownik nie wykorzysta wszystkich środków na karcie podarunkowej, pozostały stan środków będzie aktualizowany po każdej transakcji (e-karty podarunkowe należy wykorzystać w całości w ramach jednej transakcji).
  • Karty podarunkowe i e-karty podarunkowe są ważne przez 12 miesięcy.
  • Po tym okresie środki pozostałe na karcie wygasają.
  • Podobnie jak w przypadku gotówki, Yours Clothing nie ponosi odpowiedzialności za utracone, ukradzione ani uszkodzone karty.
  • Karty nie podlegają zwrotom, chyba że są nieodpowiedniej jakości zgodnie z ustawowymi prawami użytkownika.
  • Jeśli użytkownik jako konsument dokona u nas zakupu telefonicznie lub online, może anulować całość lub część swojego zamówienia na kartę podarunkową lub e-kartę podarunkową, o ile nie wykorzystano na niej żadnych środków, w dowolnej chwili przez 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia przez użytkownika.
  • W przypadku anulowania zamówienia użytkownik nie ma obowiązku zwrotu karty podarunkowej.
  • Yours Clothing zastrzega sobie prawo zmiany warunków obejmujących karty podarunkowe i e-karty podarunkowe w dowolnej chwili oraz prawo podjęcia stosownych kroków, w tym anulowania karty, jeśli uzna takie działania za niezbędne. Ten zapis nie wpływa na ustawowe prawa użytkownika.
 16. Produkt Zastępczy

  • Jeśli produkt zamówiony przez użytkownika jest niedostępny, możemy zaoferować produkt alternatywny. Użytkownik ma zawsze prawo zaakceptować lub odrzucić zaproponowane produkty zastępcze.
  • Jeśli użytkownik odrzuci zaproponowany produkt zastępczy, może otrzymać zwrot środków.
 17. Bezpłatna dostawa powyżej 50 GBP na terenie UK

  • Bezpłatna dostawa jest dostępna w Wielkiej Brytanii i dotyczy produktów zamówionych w naszej witrynie, o ile wartość danego zamówienia w jednej transakcji przekracza 50 GBP i o ile dostawa jest do sklepu Yours Clothing. Oferta nie obejmuje zamówień opłacanych kartami podarunkowymi. Wartość koszyka jest obliczana z uwzględnieniem wszystkich pozostałych promocji.
 18. Opis Produktu

  • Dbamy o to, aby ceny podane w witrynie były prawidłowe oraz aby wszystkie produkty były opatrzone rzetelnym opisem.
  • Zamówienia będą akceptowane wyłącznie, jeśli opis produktu oraz ceny podane w witrynie są poprawne.
  • Dbamy o to, aby jak najwierniej odzwierciedlać kolory produktów w witrynie, jednak kolory widoczne na zdjęciach zależą od wyświetlacza użytkownika. Nie gwarantujemy, że kolory widoczne na wyświetlaczu są zgodne z rzeczywistymi kolorami dostarczanych produktów.
  • Produkty są sprzedawane zgodnie z ich dostępnością. Jeśli zamówiony produkt jest niedostępny, jak najszybciej poinformujemy o tym użytkownika oraz zaoferujemy produkt alternatywny.
 19. Zgodność z prawem

  • Użytkownik nie może używać, sprzedawać ani dostarczać żadnych produktów zakupionych od nas w sposób nielegalny bądź do celów handlowych użytkownika. Więcej informacji o naszej polityce sprzedaży hurtowej można znaleźć tutaj.
 20. Odpowiedzialność

  • Zgodnie z prawem nie możemy w tym regulaminie wyłączyć pewnych rodzajów odpowiedzialności i żaden jego zapis nie ogranicza naszej odpowiedzialności za urazy ani śmierć spowodowane naszym zaniedbaniem ani za oszustwo.
  • Użytkownik, jako konsument, ma pewnie prawa, w tym prawa ustawowe, związane z produktami wadliwymi lub niewłaściwie opisanymi. Żaden zapis tego regulaminu nie wpływa na te prawa ustawowe. Jednocześnie zapewniamy, że wywiążemy się z zobowiązań wynikających z tego Regulaminu w sposób uzasadniony i należyty.
  • Wszystkie produkty dostarczane użytkownikowi powinny być zadowalającej jakości. W przypadku dostarczenia produktu o niezadowalającej jakości, użytkownik może skontaktować się z nami w celu przeprowadzenia naprawy, wymiany, a jeśli to niemożliwe – zwrotu środków.
  • W myśl niniejszego regulaminu ponosimy odpowiedzialność jedynie za szkody, która stanowią naturalną i przewidywalną konsekwencję naszego naruszenia tych zapisów.
  • Nie ponosimy odpowiedzialności przed użytkownikiem z tytułu tego regulaminu, jeśli niezdolność do wywiązania się lub opóźnienie w wywiązaniu się z naszych zobowiązań wynika z działań lub zaniechania działań przez użytkownika lub osoby działającej w imieniu użytkownika bądź z wydarzeń będących poza naszą kontrolą.
  • Użytkownik ma obowiązek stosować się do wszystkich udzielanych przez nas porad dotyczących bezpiecznego użytkowania zakupionych produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez użytkownika takich porad, gdy spowoduje to uszkodzenie produktów przez nas dostarczonych.
 21. Reklamacje i skargi

  • Jeśli użytkownik chce złożyć skargę lub reklamację dotyczącą sklepu bądź obsługi klienta w sklepie, powinien najpierw zgłosić ją podczas swojej wizyty kierownikowi, który może ją właściwe rozpatrzyć.
  • Jeśli skarga użytkownika dotyczy naszej witryny, produktów bądź obsługi za pośrednictwem naszej witryny bądź telefonu, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta tutaj.
  • Jeśli nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć kwestii bezpośrednio z użytkownikiem, użytkownik ma prawo zgłosić sprawę na platformie UE do internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z tej możliwości, podczas wypełniania formularza należy wpisać następujący adres Yours Clothing.
 1. Korzystanie z witryny

  1. Poprzez otwieranie lub przeglądanie witryny, składanie zamówienia w witrynie bądź rejestrowanie konta w witrynie użytkownik potwierdza przeczytanie i zrozumienie całości tego regulaminu oraz zgodę na jego zapisy. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie tego regulaminu w całości, nie powinien korzystać z witryny.

  2. Korzystanie przez użytkownika z tej witryny podlega wszystkim informacjom prawnym zawartym w tej witrynie oraz wszystkim obowiązującym regulaminom, jak również Polityce ochrony prywatności i Polityce plików cookie.

  3. Użytkownik może korzystać z witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Użytkownik nie może korzystać z witryny w sposób naruszający prawa innych osób ani ograniczający bądź blokujący innym możliwość swobodnego korzystania z tej witryny.

  4. Użytkownik nie może w żaden sposób kopiować, reprodukować, edytować, dystrybuować publicznie ani odsyłać bezpośrednio do żadnych stron ani materiałów będących częścią witryny ani kodu komputerowego bądź innych elementów składowych witryny w celach innych niż osobiste.

  5. Zawartości witryny nie można wykorzystywać do jakichkolwiek celów handlowych.

 2. Prawo własności

  1. Wszystkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności intelektualnej, do treści wykorzystanej w tej witrynie są własnością Yours Clothing Limited lub są przez spółkę wykorzystywane na licencji.

  2. Korzystanie z witryny nie oznacza udzielenia użytkownikowi jakichkolwiek praw związanych z naszymi prawami własności intelektualnej ani prawami własności intelektualnej stron trzecich.

  3. Przez przesłanie do witryny informacji (innych niż obowiązkowych danych osobowych wymaganych podczas rejestracji konta), tekstu, zdjęć, grafiki oraz innej treści użytkownik potwierdza, że ma prawo do wykorzystywania takich materiałów oraz udzielenia nam prawa do użycia takich materiałów wedle uznania z akredytacją bądź bez niej w dowolnych mediach, w tym między innymi do zamieszczenia takich materiałów w witrynie bądź ich usunięcia.

  4. Użytkownik dodatkowo wyraża zgodę na wykonanie takiego przesłania oraz spełnienie naszych uzasadnionych wymagań w celu przypisania nam takich praw oraz zrzeczenia się wszelkich praw moralnych, jakie użytkownik może nabyć w odniesieniu do tej witryny.

 3. Własność przesłanych materiałów

  1. Z wyłączeniem danych osobowych, wszystkie komentarze, wpisy na blogu, recenzje produktów, sugestie, pytania, zdjęcia, pomysły na produkt lub marketingowe oraz inne treści ujawnione, przesłane lub zaoferowane Yours Clothing przez użytkownika na bądź za pośrednictwem witryny lub innymi kanałami staną się naszą własnością w momencie przesłania.

  2. W myśl niniejszego regulaminu użytkownik ma obowiązek spełniać standardy dotyczące treści podane w punkcie 28.

  3. Użytkownik gwarantuje, że jest właścicielem przesłanych treści lub ma prawa do ich wykorzystywania.

 4. Portale społecznościowe

  1. Ten regulamin obejmuje także materiały, które użytkownik zamieści na stronach zewnętrznych lub witrynach powiązanych z Yours Clothing, np. na naszej stronie na Facebooku, Twitterze lub Instagramie.

  2. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści ani materiały zamieszczone na zewnętrznych portalach społecznościowych, a materiały i treści mogą nie odzwierciedlać opinii ani poglądów Yours Clothing bądź pracowników firmy.

  3. Wszystkie materiały opublikowane na zewnętrznych portalach społecznościowych muszą być zgodne z regulaminami tych portali oraz tym regulaminem.

 5. Prawa własności intelektualnej

  1. Oferowanie lub udostępnianie materiałów bądź treści i wyrażenie zgody na ten regulamin powoduje przepisanie wszelkich praw własności intelektualnej na rzecz Yours Clothing.

  2. Gdy użytkownik użyje funkcji umożliwiającej przesłanie treści do naszej witryny, skontaktowanie się z innymi użytkownikami witryny bądź przesłanie materiałów do strony zewnętrznej powiązanej z Yours Clothing, użytkownik ma obowiązek spełniać standardy dotyczące treści wyznaczone w tym regulaminie.

  3. Nie ponosimy odpowiedzialności za reklamy zewnętrzne zamieszczane na naszych stronach w zewnętrznych portalach społecznościowych ani ich nie popieramy.

  4. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do treści w naszych witrynach bądź zewnętrznych stronach są własnością Yours Clothing lub są przez spółkę wykorzystywane na licencji.

  5. Wykorzystanie stron Yours Clothing w portalach społecznościowych bądź ich zawartości, w tym kopiowanie lub przechowywanie w części lub w całości, w celach innych niż osobiste, niekomercyjne, jest zabronione bez naszej pisemnej zgody.

  6. Użytkownik potwierdza, że treść, którą oferuje poprzez przesłanie należy do użytkownika oraz że nie narusza ona praw własności intelektualnej innych osób, w tym znaków handlowych ani praw autorskich.

 6. Poufność

  1. Wszelkie materiały przesłane przez użytkownika do naszej witryny są uznawane za niepoufne oraz nieautorskie. Zastrzegamy sobie prawo do użycia, kopiowania, dystrybuowania oraz ujawniania jakichkolwiek przesłanych materiałów w dowolnym celu.

  2. Mamy także prawo ujawnić tożsamość użytkownika stronom zewnętrznym twierdzącym, że dowolne materiały przesłane lub opublikowane przez użytkownika w naszej witrynie bądź stronie Yours Clothing w portalu społecznościowym stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej bądź prawa do prywatności.

  3. Nie ponosimy odpowiedzialności przed użytkownikiem ani stronami trzecimi za treść ani poprawność materiałów przesyłanych przez użytkownika do naszej witryny.

  4. Mamy prawo usunąć wszelkie treści przesłane przez użytkownika za pośrednictwem naszej witryny, jeśli uznamy, że nie są one zgodne ze standardami dotyczącymi treści opisanymi w punkcie 28.

 7. Standardy dotyczące przesyłanych materiałów

  1. Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat.

  2. Zabrania się zamieszczania materiałów przez dostawców lub producentów.

  3. Użytkownik musi być autorem i właścicielem praw własności intelektualnej.

  4. Przesyłane materiały nie mogą obejmować:

   • treści obraźliwych, niewłaściwych ani wulgarnych;
   • treści bluźnierczych, szkalujących, rasistowskich, seksualnych, erotycznych, złośliwych ani komentarzy bądź treści, które można interpretować jako nękanie bądź groźby pod kątem osób lub mienia; *komentarzy na temat innych osób komentujących, recenzujących lub publikujących na blogu witryny;
   • uwag na temat zarzutów kryminalnych, stwierdzeń fałszywych, szkalujących lub wprowadzających w błąd; *materiałów udających innych lub zawierających dane osobowe o dowolnej osobie, w tym użytkowniku, takich jak numery telefonu, adres pocztowy lub numer karty kredytowej;
   • reklam ani spamu;
   • nazw marek i handlowych innych firm;
   • kodów komputerowych, kodu HTML ani adresów URL;
   • informacji dotyczących dostępności, ceny, promocji, innych sposobów zamawiania lub dostawy;
   • informacji o naszych dostawcach ani producentach;
   • nieuzasadnionych stwierdzeń dotyczących działań produktu innych niż wskazane;
   • odniesień do jakichkolwiek produktów innych niż produkt, którego dotyczy przesłany materiał.
  5. Yours Clothing zastrzega sobie prawo, wedle uznania, do niepublikowania przesłanych materiałów oraz usunięcia recenzji niezgodnych z tym regulaminem.

  Podczas przesyłania treści obowiązuje dodatkowy regulamin. Przed napisaniem recenzji bądź opinii w witrynie należy zapoznać się z naszymi zasadami umieszczania opinii i ocen

  Jeśli użytkownik wymaga natychmiastowej odpowiedzi lub ma uwagę dotyczącą naszej obsługi, należy skontaktować się z nami bezpośrednio

 8. Dokładność treści

  1. W zakresie dopuszczalnym prawem zrzekamy się wszelkich gwarancji wyraźnych i dorozumianych dotyczących precyzji, kompletności, aktualności treści i informacji widocznych w tej witrynie oraz tego, że nie naruszają one praw stron trzecich.

  2. Wszelkie poglądy zawarte w treści użytkownika stanowią opinię użytkownika i mogą nie odzwierciedlać opinii, poglądu bądź wartości Yours Clothing.

 9. Uszkodzenie komputera lub urządzenia elektronicznego użytkownika

  1. Stosujemy uzasadnione środki zaradcze, aby upewnić się, że ta witryna jest wolna od wirusów i złośliwego oprogramowania bądź szkodliwych treści, ale nie gwarantujemy, że użycie przez użytkownika treści bądź odnośników zamieszczonych w tej witrynie nie spowoduje uszkodzenia urządzenia bądź komputera użytkownika.

  2. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za dostęp do odpowiedniego sprzętu, w tym oprogramowania antywirusowego, aby bezpiecznie korzystać z witryny oraz wychwytywać wszelkie zagrożenia dla swojego komputera bądź urządzenia.

  3. Nie ponosimy odpowiedzialności, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej, przed jakimkolwiek użytkownikiem za jakiekolwiek straty bądź szkody wynikające z infekcji wirusem lub innym szkodliwym oprogramowaniem bądź szkodliwą treścią podczas użytkowania tej witryny.

 10. Linki do innych stron

  1. W witrynie zamieszczamy linki do innych stron, które naszym zdaniem mogą być interesujące, dla użytkownika. Nie sprawdzamy tych stron ani nie mamy wpływu na ich treść.

  2. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej, za jakiekolwiek działania bądź następstwa związane z korzystaniem stron, do których zamieszczamy linki.

 1. Wyłączenia odpowiedzialności

  1. Zrzekamy się wszelkich oświadczeń, gwarancji, warunków, regulaminów wyraźnych i dorozumianych w najszerszym zakresie dopuszczalnym prawem.

  2. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty ani szkody, o ile nie da się ich w uzasadnionym zakresie przewidzieć, wynikające z tego regulaminu bądź korzystania z witryny przez użytkownika ani powiązane z regulaminem lub korzystaniem z witryny przez użytkownika.

  3. Te wyłączenia podlegają przepisom prawa angielskiego i będą interpretowane zgodnie z nim. Jeśli którykolwiek zapis tych wyłączeń i zastrzeżeń będzie niezgodny z prawem, nieważny lub w inny sposób nieegzekwowalny, taki zapis uznaje się za podzielny i nie wpływa to na ważność ani egzekwowalność pozostałych zapisów.

  4. Żaden zapis niniejszego regulaminu nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności za urazy ani śmierć spowodowane naszym zaniedbaniem ani za oszustwa.

  5. Niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza także innej odpowiedzialności, której nie możemy wyłączyć ani ograniczyć w myśl obowiązujących przepisów.

 2. Inne informacje prawne:

  1. W pewnych miejscach tej witryny mogą znajdować się inne informacje prawne związane z użytkowaniem witryny, które wspólnie z tym regulaminem obejmują sposób użytkowania witryny przez użytkownika.
 3. Przekazanie praw i prawa stron trzecich

  1. W związku ze zmianami w naszej firmie lub zmianami przepisów możemy od czasu do czasu aktualizować lub zmieniać niniejszy regulamin bez wcześniejszego powiadomienia. O wszelkich zmianach i aktualizacjach będziemy informować w witrynie.

  2. Użytkownik nie może przypisać ani podzlecić swoich praw ani obowiązków z tytułu niniejszego regulaminu stronom trzecim bez naszej pisemnej zgody.

  3. Mamy prawo przypisania, przeniesienia lub podzlecenia dowolnych naszych praw bądź zobowiązań z tytułu tego regulaminu dowolnym stronom trzecim i wedle własnego uznania.

  4. Tylko użytkownik lub my mamy uprawnienia do egzekwowania tego regulaminu. Żadna strona trzecia nie ma prawa do egzekwowania jakichkolwiek zapisów tego regulaminu z tytułu brytyjskiej Ustawy o umowach (Prawa stron trzecich) z 1999 r. (Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999) ani na jakiejkolwiek innej podstawie.

 4. Zrzeczenie

  1. Żadne niewykorzystanie lub opóźnienie w wykorzystaniu przez nas praw bądź środków prawnych wynikających z tego regulaminu nie stanowi zrzeczenia się tego prawa bądź środka prawnego ani nie wpływa na naszą zdolność wykorzystania tego prawa lub środka w późniejszym czasie.

  2. Wszelkie zwolnienia lub zrzeczenia się muszą być uzgodnione z nami pisemnie.

 5. Podzielność

  1. Jeśli dowolny zapis niniejszego regulaminu zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub nieegzekwowalny przez dowolny sąd właściwej jurysdykcji, pozostałe zapisy regulaminu pozostają w całości w mocy.
 6. Całość umowy

  1. Niniejszy regulamin stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a nami i zastępuje on wszelkie wcześniejsze warunki, regulaminy, gwarancje lub oświadczenia w najszerszym zakresie dopuszczalnym prawem.
 7. Prawo, jurysdykcja i język

  1. Wszelkie kwestie wynikające z używania witryny przez użytkownika (w tym wszelkie umowy zawierane pomiędzy użytkownikiem a nami za pośrednictwem witryny) podlegają prawu Anglii i Walii, a wszelkie spory będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy w Anglii i Walii. Wszelkie umowy będą sporządzane w języku angielskim.
 8. Zmiana warunków

  1. Zastrzegamy sobie prawo zmiany i aktualizacji niniejszego regulaminu od czasu do czasu i zalecamy regularne odwiedzanie tej strony, aby zapoznawać się z aktualnym regulaminem obejmującym korzystanie z witryny przez użytkownika.
  2. Dalsze otwieranie, przeglądanie lub użytkowanie tej witryny stanowi zgodę użytkownika na wszelkie zmiany i aktualizacje naszego regulaminu.
 9. Polityka prywatności i plików cookie

  1. Nasza Polityka prywatności i Polityka plików cookie wyjaśniają, jakie dane osobowe gromadzimy o użytkowniku podczas korzystania z witryny. Polityka prywatności i Polityka plików cookie są dostępne tutaj. Wyrażenie zgody na regulamin jest równoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i zrozumienia całości naszych Polityki prywatności i Polityki plików cookie.